Koło Naukowe Studentów Chemii “Allin” powstało na początku lat 90′ ubiegłego wieku, choć jego charakter sformalizował się dopiero w 1994 roku. Inspiracją do powstania organizacji, było istniejące w latach 70′ na naszym wydziale Koło Chemików. Pierwszym prezesem został Tomasz Holband, który był także  pomysłodawcą stworzenia ASSChemu. Koło Naukowe Studentów Chemii „Allin” zorganizowało I Ogólnopolską Szkołę Chemii i od ponad 25 lat członkowie KNWCh „Allin” biorą udział w każdej Szkole Chemii.

Nasze Koło zajmuje się popularyzacją szeroko pojętej chemii. Regularnie organizujemy wykłady popularnonaukowe, współpracujemy z młodzieżą tworząc dla nich pokazy bądź warsztaty chemiczne. Angażujemy się również we współpracę z przemysłem współtworząc spotkania z przedstawicielami znaczących firm chemicznych oraz organizujemy wycieczki do zakładów produkcyjnych. Organizujemy Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które z roku na rok staje się coraz popularniejsze w środowiskach akademickich. Realizujemy także wiele ciekawych projektów naukowo-badawczych.

KNWCh „Allin” to grupa młodych osób zafascynowana chemią i naukami około chemicznymi, która chce pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się swoimi pasjami.

1/7