Historia Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii

Dawno, dawno temu w Polsce...

 

Na każdej uczelni w Polsce działają koła naukowe. Należący do kół chemicznych studenci działali mniej lub bardziej aktywnie na polu poznawania chemii oraz spotykania się z podobnymi sobie osobami. Chęć poszerzania swej wiedzy spowodowała poszukiwanie kontaktów naukowych w innych ośrodkach naukowych. Tak więc studenci NKCh UAM w Poznaniu zainicjowali organizację wspólnych międzyuczelnianych spotkań naukowych studentów z kół chemicznych. Były to czasy PRL-u, a organizowane sympozja nosiły nazwę Zjazdów Naukowych Kół Chemicznych w Polsce. W Polsce nastąpiły zmiany, zmienił się system polityczny, w kołach pojawili się studenci nowych pokoleń, a o tamtych Zjazdach Naukowych pamiętali tylko nieliczni. Jednakże chęć poszerzania swojej wiedzy oraz integracja z podobnymi sobie miłośnikami chemii spowodowała, że na początku lat dziewięćdziesiątych studenci poszczególnych kół chemików rozpoczęli na nowo nawiązywać ze sobą kontakty. Pomocny w wymianie informacji okazał się internet. Należy tu zaznaczyć, że choć sieć uniwersytecka była wówczas dobrze rozwinięta, to dostęp do niej był ograniczony dla studentów. Często pracowali oni na kontach systemu VM korzystając z terminali w salkach internetowych przy ośrodkach informatycznych. Wiązało się to zazwyczaj ze specjalną wycieczką do Ośrodka Informatyki, położonego kilkanaście minut drogi od budynku Wydziału Chemii. W lepszej sytuacji byli studenci wykonujący pracę magisterską, gdyż mogli oni skorzystać z dostępu do Internetu u swojego promotora. Problemem też było założenie konta internetowego. Nie było wówczas w Polsce serwisów świadczących usługę e-mail za darmo, jednak po wykonaniu odpowiednich kroków można było ubiegać się o konto elektroniczne w Ośrodku Informatyki placówki, w której było się studentem. Na niektórych uczelniach otrzymywało się własne konto studenckie, jak na przykład UAM, na innych były to konta tymczasowe np. PWr, czy UMCS. Komfortową sytuację mieli studenci NKCh UJ w Krakowie, którzy to własnym nakładem zorganizowali sobie dostęp do internetu i postawili serwer. Początkowo nawiązano korespondencję z Kołem Naukowym Studentów Chemii „Allin” z Politechniki Wrocławskiej oraz z Kołem Naukowym UMCS z Lublina. Później dołączyli do niej studenci z NKCh UJ w Krakowie.

Logo ASSChemu - rok 2006

V OSCh - Jesień ’96 w Murzasichlu

VI OSCh, Wiosna ’97 w Szklarskiej Porębie 

VII OSCh, Jesień ’97 w Zajączkowie - pokazy chemiczne w skali makro :)

W 1994 roku powstał pomysł, aby studenci z poszczególnych kół chemicznych poznali się osobiście. Chodziło o to, by wirtualną znajomość przenieść w rzeczywistość.

 

Ponieważ idea ta przypadła do gustu członkom kół chemicznych z różnych uczelni, to Koło Naukowe Studentów Chemii (KNSCh) „Allin” PWr z Wrocławia, które dotychczas organizowało tylko dla siebie spotkania wyjazdowe, przystąpiło do działań i zorganizowało Ogólnopolską Szkołę Chemii Jesień '94 w Jugowicach. Wówczas to, obok spotkań czysto towarzyskich, odbyły się prezentacje naukowe studentów oraz prace organizacyjne nad stworzeniem organizacji Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii (w skrócie ASSCh). Wysoki poziom Szkoły spotkał się z aprobatą środowiska naukowego Uczelni, dlatego też postanowiono kontynuować spotkania i już wiosną następnego roku w ramach rewanżu finansowego Koło Naukowe Chemików (KNCh) UMCS z Lublina, podjęło się zorganizowania kolejnej Ogólnopolskiej Szkoły Chemii Wiosna '95 w Nałęczowie.

Pomysłodawcą stworzenia ASSChemu w tym również i nazwy, był Tomasz Holband z KNSCh „Allin” PWr, który tak oto wspomina te wydarzenia:

Pomysł padł podczas dyskusji o terminie następnej szkoły, którą miało organizować nasze koło „Allin”. Wtedy właśnie rzuciłem pomysł, by szkołę organizować wspólnie oraz by stworzyć taką luźną federację kół studentów chemii, które razem organizowałyby szkoły chemii. Ponieważ wcześniejsze szkoły „Allin” odbywały się w Sudetach, więc rzuciłem pomysł, by przenieść szkołę w inny region Polski, np. na wschód – w okolice Lublina, gdyż koło lubelskie było silnie reprezentowane i najbardziej entuzjastycznie nastawione do idei ASSChemu. Na początku szkołę w Nałęczowie organizowaliśmy wspólnie (UMCS i PWr), ale ponieważ zarząd koła lubelskiego czuł większą odpowiedzialność za kształt i przebieg, więc zdecydowaliśmy, że tylko jedno koło będzie odpowiedzialne za organizację szkół i oczywiście będzie zbierało laury za udaną imprezę. Pomysł ASSChemu potem ewoluował i nieco zmieniał kształt, ale sama idea, jako słuszna, przetrwała wszelkie zawirowania i problemy.Ustalono by prezesem ASSChemu był zawsze prezes koła naukowego, które przygotowuje następną Szkołę. Takie powiązanie Szkół i kierownictwa ASSChemu, ma głęboki sens, gdyż to właśnie Szkoły są apogeum działania ASSChemu, który w zamierzeniu miał integrować studentów chemii z całej Polski, a w przyszłości z całej Europy a może nawet świata...

Wśród inicjatorów tychże spotkań należy również wymienić takie osoby jak: Jolanta Małek (obecnie Holband), Rafał Kalityński, Piotr Charytoniuk, Magdalena Makarska, Arkadiusz Skwarek, Ewa Hryniewicz (obecnie Skwarek), Tomasz Motylewski, Henryk Witek, Dorota Sendor.

 

Ostatecznie w dniach 28 kwietnia - 3 maja 1995 odbyła się II Ogólnopolska Szkoła Chemii, na którą przybyli również studenci z NKCh UAM w Poznaniu, m.in. Krystian Stawiński. Jak na spotkanie naukowe przystało, organizatorzy wydali materiały konferencyjne zawierające artykuły osób w niej uczestniczących. Już wówczas zaczęło okazywać się, że problemem jest zdobycie środków finansowych na organizację takich konferencji. Pomimo tego ustalono, że dobrze by było organizować takie spotkania studentów dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Tylko czy starczy sił i środków na takie przedsięwzięcie? Dodatkowo, aby ułatwić wymianę informacji, studenci UJ postanowili założyć na swoim serwerze, należącym do NKCh mailową listę dyskusyjną oraz stronę internetową ASSCh. Kolejne szkoły to; III Ogólnopolska Szkoła Chemii Jesień '95 w Złotym Lesie zorganizowana przez KNSCh PWr z Wrocławia oraz IV Ogólnopolska Szkoła Chemii Wiosna '96 w Krasnobrodzie w dniach: 24-28 kwietnia 1996 zorganizowana przez KNCh UMCS z Lublina. Na tą szkołę, która odbyła się w przeciwnym krańcu Polski przybyła już bardziej liczna grupa z NKCh UAM w Poznaniu. Byli to Karol Kacprzak student 3 roku chemii ogólnej, Krystian Stawiński student 4 roku chemii ogólnej, Darek Maćkowiak student 4 roku chemii ogólnej Grzegorz Żukociński student 2 roku chemii ogólnej i Armand Budzianowski student 1 roku chemii środowiska.Wprowadzono tu również konkurs na najlepsze wystąpienie i plakat. Grzegorz Żukociński (UAM Poznań) „Umyte dusze - czy Witkacy miał rację" zajął w tym konkursie pierwsze miejsce. Na konferencji tej widać było bardzo silną integracją wszystkich studentów UAM z innymi ośrodkami naukowymi. Były nocne dyskusje chemików do białego rana, w czasie których miedzy innymi ustalono, że należy sformalizować istnienie organizacji ASSCh, gdyż ułatwiłoby to wiele spraw, w tym finansowych.

Kolejną konferencję zorganizowało NKCh UJ z Krakowa. Była to V Ogólnopolska Szkoła Chemii Jesień '96 w Murzasichlu, koło Zakopanego. Jej termin to 23-27 października 1996 roku. Przybyła tu naprawdę silna grupa studentów z NKCh UAM i w dużej mierze był to „młody narybek”. Najlepsze wystąpienie wygłosił Karol Kacprzak, który za swoją prezentację pt. „Chemia miłości" zajął pierwsze miejsce. Młodzi członkowie NKCh UAM zaprezentowali wysoki poziom, którzy jako mało doświadczeni przedstawiali prace naukowe w formie plakatu. W wyniku głosowania ex aequo drugie miejsce zajeli: Agnieszka Bobrowska za poster „Subtelni mordercy...", Armand Budzianowski za poster „Rzecz o stężeniach..." oraz Michał Mielcarek za poster „Strukturalni odmieńcy, czyli rozprawa o fulerenach". Propozycję współtworzenia strony internetowej dla ASSCh na serwerze w NKCh UJ otrzymał student NKCh UAM Armand Budzianowski. Był on odpowiedzialny za aktualizacje informacji, zaś wygląd strony nadal spoczywał na rękach kolegów z UJ.

VIII OSCh, Wiosna ’98 w Suścu.

IX OSCh, Jesień ’98 w Smereku.

XII OSCh, Jesień 2000 w Puławach.

Coraz wyższy poziom prezentowanych na Szkołach prac zaczął podwyższać rangę zjazdów, choć w większości były to prace popularmo-naukowe na podstawie literatury. Narzucenie wymogu, by student pierwszego, czy drugiego roku miał zaprezentować własne wyniki byłoby jednak dyskryminacją. Studenci tych lat mają problem, by tak wcześnie zdobyć własne wyniki, zaś szkoły organizowane przez ASSCh miały uczyć i rozwijać młodych adeptów oraz umożliwiać im start, a także pomóc w prezentowaniu wyników własnych. O problemie tym szczególnie silnie rozmawiano w KNSCh Pwr, któremu to przypadała organizacja kolejnej Szkoły.

 

Wówczas to ówczesny prezes ASSCh Tomasz Holband zaproponował nagrodę za zaprezentowane dowolną formą osiągnięcia własne. Nagrodę tą nazwano Nagrodą Niobla.

XXI OSCh, Jesień 2004 w Obrzycku.

Na miejsce VI Ogólnopolskiej Szkoły Chemii Wiosna ’97 wybrano Szklarską Porębę. Dla ASSChemu była to bardzo przełomowa Szkoła. Tu po długich debatach Rada ASSCh zatwierdzała pierwszy oficjalny statut ASSCh, który zawiera istotne informacje, takie jak logo stowarzyszenia, jego cele istnienia i wszelkie inne regulacje. NKCh UAM w Poznaniu reprezentowała bardzo liczna grupa studentów. Na Szkole tej po raz pierwszy w historii ASSChem zostało zaprezentowane ustne wystąpienie zawierające kolorowe ilustracje na foliach. Przygotował je Armand Budzianowski z NKCh UAM w Poznaniu, za co został wyróżniony przez organizatora Szkoły KSNCh PWr nagrodą książkową „Podstawy Chemii” Pajdowskiego. Nadzór nad cała stroną internetową ASSCh był już w pełni koordynowany przez Armanda oraz lokalnie przez Marcina Barczyka z NKCh UJ.

 

Zaszczyt organizacji kolejnej szkoły przypadł NKCh UAM w Poznaniu. Na prezesa ASSCh mianowano Karola Kacprzaka. Do organizacji tej szkoły przygotowanie rozpoczęły się już rok wcześniej, zaraz po konferencji w Murzasichlu. W ten oto sposób studenci z Poznania przyjechali na Szkołę w Szklarskiej Porębie z konkretną już, zaawansowaną w działaniach propozycją. Konkurs na nowe miejsce Szkoły wygrał UAM. Po powrocie natychmiast nastąpił podział obowiązków: działania finansowe, pozyskanie sponsorów, rezerwacja terminów, działania techniczne, strona internetowa, składanie książki abstraktów oraz testowanie pokazów na show pirotechniczny. Na organizatorów spadło wielkie wyzwanie, ponieważ tendencja do podwyższenia poziomu i uatrakcyjnienia całej imprezy sugerowała zastosowanie reorganizacji mającej na celu (jak napisał 28 maja 1997 roku Piotr Charytowniuk – prezes KNCh UMCS, w liście na grupie dyskusyjnej):

  • uściślenie merytoryczne, co w praktyce oznacza dominacje tematów chemicznych,

  • redukcja liczby referatów i wydłużenia czasu przeznaczonego na dysputy (nie powtarzajmy książek, nie zanudzajmy słuchaczy – żeby to było ciekawe i oryginalne),

  • sugerujemy wprowadzenie krótkich (10-15 min, nie więcej i bez dyskusyjnych) komunikatów, w których studenci przedstawiać będą ciekawostki chemiczne i inne nowości,

  • pomiędzy referatami powinny być przerwy, nie krótsze niż 10 min,

  • przeznaczyć kilka miejsc dla „obserwatorów", czyli osób, które nie miałyby wystąpień, a chciałyby uczestniczyć w Szkole i ogólnie zapoznać z cala instytucja i jej aspektami naukowymi (np. ludzie z I, II roku). Pojawia się tu problem - jak przeprowadzić selekcję, kto ma przyjechać lub nie – zdajemy się w tym miejscu na władze poszczególnych Kół,

  • padła również propozycja - czy zrobić coś takiego jak „dni tematyczne", co oznaczałoby, ze danego dnia przedstawia się dany blok tematyczny (naturalnie chemiczny),

  • są to nasze (tzn. naszego Koła) propozycje, które mają na celu podwyższenie poziomu i uatrakcyjnienie całej imprezy (zgodnie z ogólnym trendem). (...) mają one na celu wykreowanie drogą ewolucji możliwie najlepszej formuły Szkoły.

Warto wspomnieć, że na VII Ogólnopolskej Szkole Chemii Jesień '97 w Zajączkowie w dniach: 7-11 listopada 1997, zorganizowanej przez NKCh UAM z Poznania w ramach ASSCh, drugą nagrodę za najlepsze wystąpienie otrzymał Grzegorz Żukociński (UAM Poznań) „The Electric Kool - Aid Acid Test". W marcu 1998 roku, studenci Armand Budzianowski oraz Krystian Eitner zostali włączeni w poczet honorowych studentów NKCh UJ, za swoją aktywną współpracę internetową związaną z funkcjonowaniem serwera tichy.ch.uj.edu.pl.
 

Podwyższający się poziom od szkoły w Szklarskiej Porębie stał się jeszcze wyższy w Zajączkowie. Później został jeszcze bardziej dopracowany i “dopieszczony” przez UMCS, aż w końcu stwierdzono, że takie sprawy jak bankiet, czy inne należy sobie odpuścić poprzez powrót do korzeni... 

Nagroda Niobla.

XXVII OSCh, Jesień 2007 w Ciążeniu.

XXXIV OSCh, Wiosna 2011 w Jarnołtówku.

Od Szklarskiej Poręby się zaczęło i na Szklarskiej Porębie zakończyło. Jednak to było trudne do realizacji, gdyż każdy organizator chciał się pokazać z jak najlepszej strony, nie gorszej niż poprzednik. Na jednej z kolejnych Szkół Chemii zaproponowano zmianę dotychczasowego logo ASSCh na nowe w stylu New-Age, jednak przywiązanie spowodowało, że po pół roku nastąpił powrót do jakże wymownego symbolu hemu ze skoordynowanym atomem arsenu.

 

Od roku 1994 odbyło się już 46 Szkół Chemii organizowanych przez koła naukowe z różnych uczelni...

XXXV OSCh, Wiosna 2011 w Karpicku.

Materiał opracowano na podstawie zawartego w książce "Historia Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAMw Poznaniu 1923-2008"
(UAM Poznań, 2009, ISBN: 978-83-928151-2-9) rozdziału pt. ASSCh - Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii.