Koło Naukowe Chemików 
Uniwersytetu Opolskiego KORONAN

 

Koło Naukowe Chemików "Koronan" zrzesza studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego tworzących grupę osób wykazujących zainteresowanie chemią i pokrewnymi naukami przyrodniczymi. Członkami Koła są studenci pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Członkowie Koła organizują i przeprowadzają pokazy i warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Ukazują przeróżne doświadczenia, tak, aby czas spędzony w ich towarzystwie, był czasem dobrej zabawy połączonej z kreatywną nauką chemii. Dla starszych uczniów, jak również i dla studentów innych kierunków, członkowie Koła prezentują zaawansowane techniki laboratoryjne i promują Uniwersytet Opolski, szczególnie kierunek „Chemia”. Ponadto, uczestniczą w konferencjach naukowych, w których mają okazję zaprezentować swoje wyniki i pasje przed szerszym gronem odbiorców. Członkowie Koła są również zapraszani na zwiedzanie instalacji oraz zakładów chemicznych, dzięki temu mają możliwość poznania praktycznych aspektów chemii oraz ewentualnych, przyszłych miejsc pracy.

KORONAN.jpg