Studenckie Koło Naukowe NANO

Studenckie Koło Naukowe NANO powstało w czerwcu 2009 roku z inicjatywy studentów nowopowstałego na Wydziale Chemicznym PŁ kierunku Nanotechnologia. SKN NANO skupia się na rozpowszechnianiu nauki poprzez organizowanie warsztatów i pokazów doświadczeń chemicznych, jak również badaniami naukowymi w ramach wolontariatów.

Koło wiele razy brało udział w imprezach popularyzujących naukę, w tym w Festiwalu Kół Naukowych PŁ oraz Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Niejednokrotnie mieliśmy przyjemność przedstawiać pokazy naukowe ciekawych doświadczeń z dziedziny nanotechnologii, pokazując publiczności, że nanotechnologia to nie tylko górnolotna idea czy abstrakcyjna wizja naukowców- marzycieli, ale niedaleka przyszłość, którą chcemy współtworzyć.

Obecnie Studenckie Koło Naukowe NANO to 25 osób żywo zainteresowanych nanotechnologią i nanonauką, studentów nie tylko Nanotechnologii na Wydziale Chemicznym, ale również innych kierunków prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. Członkowie Koła są już stałymi bywalcami studenckich konferencji naukowych, jak np. Ogólnopolskie Szkoły Chemii czy Zjazdy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Młodzi naukowcy z naszego Koła prezentują swoje wyniki badań również na konferencjach międzynarodowych.

Członkowie Koła poprzez wolontariaty w zespołach badawczych Wydziału Chemicznego rozwijają swoją wiedzę i naukowe pasje, a także zdobywają cenne doświadczenie głównie w zakresie optoelektroniki molekularnej, nauki o polimerach, spektroskopii molekularnej, nanomateriałów ceramicznych oraz nanomateriałów dla zastosowań biomedycznych.

  • SKN NANO