Naukowe Koło Chemików 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organizacją skupiającą studentów chemii chętnych do zgłębiania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności oraz zaangażowanych w działania popularyzujące nauki przyrodnicze.

NKCh UAM swoją działalność prowadzi na wielu płaszczyznach. Członkowie Koła regularnie biorą udział w ogólnopolskich konferencjach takich jak Ogólnopolskie Szkoły Chemii czy Zjazdy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a ponadto – co sześć miesięcy – organizują Ogólnopolskie Sympozja NKCh UAM w Jeziorach.  Oprócz tego, Koło realizuje szeroko zakrojone działania mające na celu upowszechnianie chemii i nauk pokrewnych wśród młodzieży szkolnej i społeczności akademickiej. Członkowie regularnie w trakcie roku akademickiego biorą udział w wydarzeniach popularnonaukowych dla szkół i przedszkoli oraz większych wydarzeniach otwartych takich jak Noc Naukowców czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, przygotowując cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty oraz pokazy doświadczeń chemicznych. NKCh UAM jest także inicjatorem cyklu wykładów otwartych Ars Chemiae, w ramach którego swoimi cennymi doświadczeniami dzielą się ze studentami wybitni pracownicy nauki. Członkowie NKCh UAM organizują szkolenia w obrębie Koła, które uczą sztuki przygotowania referatów, obsługi programów do obróbki danych czy także obsługi baz danych.

NKCh UAM to grupa młodych, ambitnych studentów chemii, którzy realizują swoje pasje w pracy badawczej oraz działalności popularnonaukowej. Aktywne uczestnictwo w strukturach Koła pozwala na stawianie pierwszych kroków w karierze naukowej poprzez poszerzenie wiedzy, doskonalenie umiejętności autoprezentacji i pogłębianie zainteresowań.

  • NKCh UAM
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now